1 KENNISMAKING

Heeft u plannen voor een nieuwbouw woning, een uitbreiding van uw woning of een interieur verbouwing, dan kunnen wij u zeker helpen! Wij komen graag langs om vrijblijvend uw wensen te bespreken. Aan de hand daarvan kunnen wij een passende offerte voor u maken.

2 OFFERTE

De offerte verdelen we in verschillende fasen die passen bij het plan. Wij maken een inschatting van de uren en geven een overzicht van de te verwachten kosten.

3 VOORBEREIDING

Na akkoord op de offerte wordt de bestaande situatie digitaal vastgelegd middels foto’s en tekeningen. Mocht u geen bouwtekeningen hebben van uw woning, dan gaan wij altijd op zoek in het bouwarchief. Naast het digitaal vastleggen van de woning, onderzoeken wij wat de mogelijkheden en eventuele beperkingen zijn vanuit het bestemmingsplan en welstand.

4 VOORLOPIG ONTWERP

Aan de hand van uw wensen en de regels vanuit het bestemmingsplan en welstand gaan wij aan de slag met een nieuw plan voor uw woning. In goed overleg met u maken wij er samen een ideaal ontwerp van. Hierbij is het ook mogelijk om het plan te verduidelijken in 3D beelden.

5 DEFINITIEF ONTWERP

In deze fase wordt het plan definitief uitgewerkt middels plattegronden, aanzichten, doorsneden, alsmede een vloerenplan, rioleringsplan, dak-plan, elektrotechnische installaties en de benodigde detaillering. Derden adviseurs zoals constructeur of installateur worden in deze fase bij het plan betrokken. U dient hierbij zelf een overeenkomst aan te gaan met de derden adviseurs, waarbij wij als aanspreekpunt namens de opdrachtgever kunnen optreden.

6 BOUWAANVRAAG / OMGEVINGSVERGUNNING

Bij nieuwbouw is het in alle gevallen noodzakelijk om een omgevingsvergunning aan te vragen. Bij verbouw of renovatie komt het ook voor dat er een omgevingsvergunning nodig is. Wij verzorgen de benodigde stukken en zullen, namens de opdrachtgever, het aanspreekpunt zijn met de gemeente.

7 AANBESTEDING

Na de definitieve tekeningen en een eventuele bouwaanvraag, kan er gestart worden met het zoeken naar een aannemer. Aan de hand van de complete set tekeningen kunt uzelf op zoek gaan naar een aannemer, maar wij kunnen hier ook zeker in adviseren.

8 UITVOERING

Na de selectie van de aannemer, gaat de bouw van start. Wij kunnen hierbij de esthetische bouwbegeleiding verzorgen, het controleren van productie-/ werktekeningen van derden en een aanspreekpunt voor u zijn gedurende de bouw.